درباره ما

یکی از مهمترين مسائل موثر در تصميم گيري مديران هر مجموعه اي چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، اطلاعات و دسترسي سريع و آسان به خبرهاي روز کشور و دنيا مي باشد که اين مهم در حال حاضر به صورت سنتي از طريق روابط عمومي ها و با تهيه روزنامه هاي مهم، بررسي سايت هاي خبري و بعضا با مانیتورینگ و پایشگری اخبار رادیو و تلویزیون و در اختيار گذاشتن اخبار مرتبط براي مديران انجام مي پذيرد.

در حال حاضر به علت کثرت بنگاه هاي خبري و تنوع اخبار منتشره از سوي ايشان و همچنين وجود تفسير و تحليل هاي گوناگون در اين اخبار، اهميت دريافت و بررسي همزمان اخبار منتشر شده از منباع مختلف را دو چندان مي کند. و تنها مديراني در هدايت مجموعه تحت مديريت خود موفق خواهند بود که قبل از هر گونه تصميمي از اخبار ، تحليل و تفسير هاي آن مطلع بوده و بر اساس وقايع و مستندات تصميم صحيحي را اتخاذ نمايند ... با توجه به مسائل ذکر شده در زمينه تهيه سريع و به موقع اطلاعات و اخبار نياز به يک سيستم جامع جهت دريافت، تجميع و پردازش بر روي اخبار دريافتي بسيار نمود پيدا مي کند ...

از این رو از سال 1382 شرکت طراحان تاش رسانه بعنوان اولین شرکت ارائه کننده سرویسهای پایشگری اخبار رسانه ها و تهیه بولتن های الکترونیکی بریده جراید در کشور علاوه بر همکاری با روابط عمومی ها در حوزه انتشارات (چاپ کتب سازمانی)، چاپ نشریات داخلی و ملزومات اداری سازمانها، برگزاری همایشها و سمینارها جهت پاسخگویی به این نیاز روابط عمومی های سازمانها، نهادها و وزارتخانه های سراسر کشور، مجموعه ای متنوع از خدمات خود را که شامل جمع آوری، بازتاب و پایشگری اخبار رسانه ها از میان خبرهای سایتها، خبرگزاریها، روزنامه ها و اخبار و برنامه های پخش شده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه های ماهواره ای می باشد را طراحی و در اختیار طیف وسیعی از روابط عمومی های سراسر کشور گذاشته است .

Copyright ©2015 - 2023 TashResaneh.ir